Описание

Найлонови мрежи /mist net/ за залавяне на птици / прилепи, серия 700 на Ecotone

Найлонови мрежи /mistnet/ за залавяне на птици / прилепи, серия 700 на EcotoneMist net series 700 мрежи, направени в Япония от NYLON D70 / 2 – едва забележими, много меки, обикновено използвант за улов на птици и прилепи в открити местообитания.

Mist мрежи серия 700 са изработени от тънка, но трайна найлонова мрежа, произведена в Япония.Те имат дълбок черен цвят. Благодарение на тези характеристики, серия 700 никога не са видими на полето и са много ефективни – те са препоръчителни за всички местообитания, включително открити пространства.
Отлични за улов на птици и прилепи.

Всяка мрежа има свой собствен сериен номер (поставен върху металната част на една от зелените бримки). Този номер помага да се идентифицира собственикът на мрежата, например когато се използва неправилно. Серийният номер също е важен за възстановяването на мрежата. Моля, пазете етикета със серийния номер!

Моля имайте предвид, че употребата на мрежи за залавяне на птици или прилепи се извършва със специално разрешително, издадено от компетентните органи в Република България
Допълнителна информация
716

3, 6, 9, 10, 12, 15, 18