За гората

Защо се нуждаем от птиците и как да ги предпазим от изчезване

Представете си свят, в който няма птици – всички са изчезнали. Повечето от нас биха си представили пролетна сутрин без птичи песни и голо небе без летящи птици.
Сега разгледайте един свят без птици от гледната точка на орнитолог или учен. Те ще бъдат погълнати от по-дълбоки и обезпокоителни мисли от тази загуба за околната среда и въздействието й върху екосистемата.
Ако птиците изчезнат или популациите им значително намалеят, последиците ще бъдат много сериозни. Човешкият живот и този на останалите диви животни би се променил завинаги.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Защо птиците са важни за околната среда

Мнозина не подозират как птиците служат на нашата околна среда и ги приемат за даденост. Те предоставят така наречените екосистемни услуги – това са „съвкупност от ползи, които природата предоставя на обществото“.
Сред тези услуги са борба с вредителите, разпръскване на семена и опрашване, които са необходими елементи за подпомагане производството на храни и други зависими от икономиката дейности. Небесните пътешественици служат като мобилна връзка, на която живите организми разчитат по цял свят. Не се говори често за това, но птиците се грижат и за най-важната работа по почистването на мърша.

Контрол на вредителите
Основният източник на храна за много птици са насекомите, което е доказана ключова полза от гледна точка на намаляването на загубите на посеви и дървета поради нападения от насекоми. Следват няколко примера.
Синегърбата дървесница и други неотропични прелетни птици ядат вредители по посевите на кафето на зърна. Особено уязвими към вредителите са дребните фермери в развиващите се страни като Ямайка.
В Холандия птиците, които ядат насекоми, предпазват ябълковите градини от унищожаване.
В Озарк в Мисури птиците, които се хранят с насекоми, предпазват от често срещаното унищожаване на белите дъбови дървета, които са ключови за мебелната индустрия.
Във Вашингтон пойните птици се хранят със смърчови червеи, които иначе изгризват листата и понякога убиват цели гори от ела и смърч.
Западните сини птици в долината Напа в Калифорния консумират насекоми, които иначе биха разпространили болестта на Пиърс (смъртоносна болест по лозите) в органичната фермерска общност в района, резултатът от която са унищожени култури.

Разпръсквачи на семена
Представете си как една птица обикаля земята, консумирайки плодове, съдържащи семена, пропътува стотици километри, разпръсква летящи снопчета от семена отгоре и тези семена израстват в дървета. Хиляди птици разнасят милиони летящи снопчета семена и така изпълняват важна задача.
Според Центъра за екологични науки към Университета Пърдю в Индиана, 92% от гористите дървесни видове са разпръснати от птици. Това включва дървен материал, годни за консумация растения като подправки, лечебни растения и декоративни видове.

Опрашване
Заедно с пеперудите и някои насекоми, птиците помагат при опрашването. Не до степента, в която са необходими за разпространение на семената, но все пак това е също друга тяхна важна роля. Според Центъра за наука за околната среда към Университета в Индиана, 3-5% от около 1500 икономически важни култури и лечебни растения се опрашват благодарение на птиците.

Мобилни връзки
Птиците служат като високоефективни мобилни връзки между живи и неживи организми чрез обмен на органични и неорганични вещества, известни като цикли на хранителни вещества. Живите организми са зависими от тази дейност и птиците са идеални за тази работа, тъй като пътуват от едно местообитание в друго (океан до суша), както и от една част на света в друга. Мигриращите птици също са от ключово значение, тъй като пренасят хранителни вещества от една част на страната в друга или в случая на полярната рибарка, един полюс на друг (Арктика до Антарктика).

Почистване на мършата
Не е бляскава работа, но някой трябва да я свърши – и птиците се справят добре. Когато едно животно умре и все още е непокътнато (например, ако се удави или умре от естествена смърт), са нужни физическите атрибути на птици като лешояд, мишелов или кондор, за да пробият кожата и да започне естествения процес на почистване, докато останат само костите.
Не е приятна мисъл, но е от голямо значение. Без тази услуга в нашия свят биха върлували много повече болести.

Ако нямаше птици

Ако птиците не бяха наоколо, за да извършват тези екосистемни услуги, какво щяхме да правим? Не можем да знаем със сигурност, но можем да предположим. Или услугите изобщо няма да се извършват, или друг член на екосистемата ще трябва да ги извърши. Първият вариант е възможно най-лош.
Ако нямаше птици, нямаше да съществува борба с вредителите и много растения и дървета щяха да бъдат унищожени, което би довело до икономическо въздействие върху уязвимите общности и / или би принудило земеделските производители да използват повече или по-силни пестициди, допълнително влошаващи качеството на храната ни.
Ако нямаше птици, разпръскването на семена на дълги разстояния не би било възможно, нито разпространението им от едно местообитание в друго (океан – суша). В резултат на това залесяването би спаднало.
Ако нямаше птици, това 3-5% опрашване, което те осигуряват, нямаше да се случи и бихме имали значително по-малко икономически важни култури и лечебни растения.
Ако нямаше птици, мобилната връзка, която те предоставят и с която подпомагат кръговрата на хранителни вещества, вече нямаше да съществува. Въпреки че резултатът от тази възможност не е документиран, логично може да се предположи, че ще има поне някакво въздействие.
Ако нямаше птици, труповете на животни щяха да затрупат земята, създавайки ужасно силна неприятна миризма и щяха да разпространяват болести и / или да позволяват на други “чистачи” (плъхове, кучета) да се размножават, създавайки съвсем нов проблем.

Изчезват ли птиците?

Всички сме чували за птицата Додо, нали? Тези птици живеели на остров Мавриций в Индийския океан, а за последно са ги виждали през 1681 г. и са изчезнали до края на 17-ти век.
Може би си мислите: „Но изчезването на птицата Додо е било мит или аномалия, нали? Птиците не изчезват наистина – те са навсякъде!“.
Птицата Додо наистина изчезна! И причината бяха хората. Хората нахлуха в единствения дом на тази птица – остров Мавриций – и я ловуваха, превзеха местообитанието й и въведоха неестествени хищници (прасета, котки и маймуни), които също ловуваха птиците и ядяха яйцата им.

Изчезване на птици в наши дни

Додо не е първата или последната птица, която изчезва – просто е най-известната.
IUCN (Международният съюз за опазване на природата и природните ресурси) е поел сложната задача да каталогизира животински и растителни видове по целия свят. Оценява се риска от изчезване на всеки и се определя категорията му въз основа на тази оценка и се вписва в Червения списък.
Таблицата, която следва, дава поглед върху състоянието на нещата за нашите пернати приятели въз основа на Червения списък. Ясното е, че много птици са изчезнали и дори повече са изложени на риск от изчезване. Последните данни са следните:

Изчезнали: 159 вида птици
Изчезнали в дивата природа: 5 вида птици
Вероятно изчезнали: 22 вида птици
Застрашени, уязвими и почти застрашени: 1481 вида птици

Защо птиците изчезват?

Има много причини, поради които птиците изчезват и виновни за това са хората, включително загуба на местообитания, спортен лов, сблъсък в прозорци и въвеждане на инвазивни видове.

 1. Загуба на местообитание
  През годините хората са увеличили своя отпечатък, което е довело до загуба на местообитания за птиците. По-малко местообитания означава по-малко място, където могат да намерят храна, партньори, да гнездят и да отглеждат малки. В резултат на това има по-малко популации и намаляващи популации на птици.
 2. Спортен лов
  Едно време хората са ловували за оцеляване. През индустриалната ера това става все по-малко необходимо, тъй като храната е в изобилие и е широко достъпна за повечето от нас, без да се налага да ходим и да я ловим. Днес ловът и убиването на животни е много популярен спорт, предизвикващ намаляване на популацията на много видове в животинското царство – особено птиците.
 3. Сблъсък в стъкло
  Почти всеки голям град има десетки невероятно високи сгради, много от които блестят ярко, а някои са изцяло от стъкло. Това, което е красиво за нас, може да бъде смъртоносно за птиците. Всяка година се очаква между 100 милиона и 1 милиард птици да загубят живота си от сблъсъци в стъкла в САЩ.
 4. Инвазивни видове
  Живите същества, включително птиците, животните и дори човекът, имат способността да се адаптират към промените в средата си. Това разбира се отнема време – дори няколко поколения. Но птиците нямат време да се адаптират, когато хората несправедливо въвеждат инвазивни видове в местообитанието им. Дори въвеждането на инвазивни видове птици може да окаже драматично въздействие върху популацията на птиците.
  За пример служи европейското домашно врабче, родом от Европа, което човекът е донесъл в Северна Америка през 1851 г. То се конкурира ожесточено за местата за гнездене с източните сини птици и е пряката причина за драматичен спад в популацията им в Северна Америка.
  С помощта на някои групи за опазването им, популацията от сини птици се е възстановила, но това е ярък пример за въздействието, което инвазивните видове могат да окажат.

Как могат да бъдат защитени птиците?

Има и други причини за изчезването на птиците, които човек не може да контролира, като климатични промени и болести, но както споменахме, голяма част от човешкото поведение влияе пряко върху способността на птиците да оцеляват.
Не можем да спрем строежа на високи сгради и нямаме голямо влияние, за да постигнем промени в света на спортния лов, но има много неща, които можем да направим, които подпомагат опазването на птиците.

 1. Наблюдение на птици
  Хората започват да наблюдават птиците от любопитство, за удоволствие, и забавление. Мнозина случайно се запалват по това хоби. Те виждат красива птица пред прозореца си и искат да знаят каква е, така че проучват онлайн. Скоро си купуват полево ръководство за бързо идентифициране на новите видове, които ги посещават и накрая умишлено започват да привличат определени видове в двора си – като северния кардинал.
  Повечето наблюдатели на птици не стават природозащитници или биолози, но мнозина започват да се грижат повече за природата, отколкото преди.
  Ако сте наблюдател на птици, можете да помогнете, като въведете приятели и семейство в хобито си, така че и те да могат да открият развлекателната стойност в него, но също така да се присъединят към редиците на хората, които се грижат за природата. Ако не сте наблюдавали птици, сега е подходящ момент да започнете!
 2. Подкрепа на политики, подпомагащи птиците
  През 1918 г. САЩ прилагат Закона за договора за мигриращите птици, за да осигурят устойчиви популации на мигриращи птици, като правят незаконно убиването, залавянето, транспортирането, продажбата или търговията с определени мигриращи видове птици без предварително разрешение.
  Законът води началото си много години по-рано, благодарение на две жени от Бостън, Хариет Хеменуей и Мина Хол. Усилията им за организация и активизъм довеждат до осведоменост за клането на диви птици поради ужасна модна тенденция – птичи шапки. В края на 19-ти и началото на 20-ти век е модерно не само да се слагат птичи пера в шапките, но и цели птици или части от птици (очи, крила).
  Не е нужно да сме активисти, за да допринесем за положителна промяна. Можем да правим прости неща, като например да сме наясно с и да подкрепяме законодателството и такива политики, които са подходящи за птиците, като тези, които запазват местообитанието им.
 3. Помощ за усилията за наблюдение на птиците
  Разбираме кога птиците са в беда като наблюдаваме популацията им. В света няма достатъчно учени и природозащитници, които да се справят с тази монументална задача. Вместо това те зависят от обикновени граждани като нас, за да докладват за птиците, които виждаме в нашите квартали.
 4. Дръжте котките на закрито
  Домашните котки все още имат животински инстинкти за лов на птици. Ако мислите, че сладкия Пухчо не би искал да се нахвърли върху птицата пред прозореца му, помислете отново. Те не са виновни, това е напълно естествено.
  Вярвате или не – домашните котки са едни от основните хищници, които ловуват диви птици. Според проучване, публикувано в Nature Communications, всяка година почти 4 милиарда диви птици губят живота си от котки, живеещи на открито.
  Можете да помогнете като държите домашната си котка на закрито и насърчавате приятелите, семейството и съседите да правят същото.
 5. Изберете органичното
  Избягвайте да използвате химикали в и около дворовете си, като тор за трева и пестициди. Повечето диви птици консумират насекоми и ако унищожите насекомите с химикали, няма да имат храна. А смъртта от отравяне с токсично насекомо е дори по-ужасна!
  Същото важи и за дивите птици, които ядат плодове, а те са много. Инсектицидите и другите химикали, с които се пръскат дърветата и храстите, могат да преминат в плодовете, които птиците консумират, и да доведат до болест или смърт.

Източник: Focusing on Wildlife