Важна информация

Регламент 998/2003/ ЕО и Директива 92/65/ ЕИО

Знаете ли какви са задълженията на собственика на домашни любимци и Закононарушителната рамка при движение между държавите членки на ЕС на домашни любимци когато броят им не надвишава 5 броя животни и пътуването е с нетърговска цел?

По време на всяко движение, собственикът на домашния любимец или физическото лице, отговорно от името на собственика, трябва да могат  да представят на отговорните за проверките органи , паспорт /сертификат, който удостоверява, че животното отговаря на изискванията , установени за такова движение.
Кучета, котки и порчета трябва да:
1. бъдат придружени от паспорт (в съответствие с Решение 803/2003);
2. разполагат с отразена в Раздел IX на паспорта декларация за здравословното състояние, която показва, че животните са в добро здраве и са в състояние да понесат пренасянето им до тяхното местоназначение.
Попълва се от частно практикуващ ветеринарен лекар, в рамките на 24 часа преди пътуването.;
3. са идентифицирани – чрез микрочип (транспондер), като кода съответства на номера в паспорта  или ясно четлива татуировка, поставена преди 03.07.2011. Родените след 03.07.2011г.  домашни любимци задължително трябва да бъдат идентифицирани чрез микрочип (транспондер);
4. имат поставена валидна ваксина срещу бяс/различна от жива /, отразена в Раздел ІV на паспорта (като датата на поставяне на ваксината не предшества датата на поставяне на микрочипа).

 

Паспортът за идентификация на домашни любимци (кучета, котки и порчета) е утвърден от европейската комисия по образец  в R576 и R577, относно движение на домашни любимци с нетърговска цел.

Паспортът е съставен от 32 страници със серия BG 01VP и индивидуален номер за всеки паспорт отпечатан на всяка страница. По средата на идентификационния документ (паспорт)  са вградени ламинатни  листове с прозрачно фолио с отпечатани на гърба им инструкции за употребата им.

 

  • Паспорта трябва да бъде попълнен на официалния език на държавата членка (Български) и на Английски език.
  • При издаване на паспорт той задължително се заверява (Раздел IV. ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ) от упълномощен ветеринарен лекар.
  • След поставяне на идентификационно средство (транспондер) се попълва (Раздел III. МАРКИРАНЕ НА ЖИВОТНОТО). След попълване на страницата, тя се ламинира с единия ламинатен лист разположен в средата на паспорта.
  • След поставяне на ваксина против бяс в паспорта се попълва (Раздел V. ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ БЯС) дата на ваксинация, валидност на ваксинацията – от – до. Периода на валидност на ваксинация започва да тече от създаването на защитен имунитет, който не може да е по-рано от 21 дни от датата на извършване на ваксинацията и продължава до края на срока на защитния имунитет описан в кратката характеристика на поставената ваксина против бяс.
  • При пътуване, ваксината трябва да бъде поставена минимум 21 дена преди предстоящото пътуване и да не е пресрочен срока за реваксинация !
  • Датата на поставяне на ваксината да не предхожда датата на поставяне на транспондера !
  • Домашните любимци трябва да бъдат ваксинирани за други заразни заболявания по месоядните животни, различни от бяс, което да бъде отразено в (Раздел ДРУГИ ВАКСИНИ), както и да бъдат обезпаразитени 48 часа преди пътуването срещу ектопаразити и ехинококоза, като мероприятията се отразяват в паспорта на животното (Раздел VII. ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ЕХИНОКОКИ и Раздел VIII. ТРЕТИРАНЕ ПРОТИВ ДРУГИ ПАРАЗИТИ) и са задължителни за домашните любимци пътуващи за Финландия, Ирландия, Малта и Великобритания.
  • Когато информацията на дадена страница от паспорта е под формата на стикер, последният се ламинира с прозрачно фолио, в случай че не се саморазрушава при отлепване.
  • Паспортът на домашния любимец се заверява от обслужващият го упълномощен ветеринарен лекар в ( Разрел X. КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД) с дата, подпис и печат 24 часа преди пътуването на животното, като се декларира, че то не показва симптоми на заразно заболяване и може да бъде транспортирано до предвиденото местоназначение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.