Мрежи, закрутки, щипци и капани за улавяне на животни в дивата природа или в гладска /контролирана/ среда

Мрежи за улавяне на дребни бозайници и птици

Закрутки и щипци за змии