Технически средства за залавяне на животни – мрежи, капани, клетки и др.