Teledart – Вашият партньор за дистанционно упояване
Като експерт за професионална:

транквилизация  и имобилизация
медицинско лечение

на животните, през последните години TeleDart® е много бързо придоби репутация в световен мащаб,като специалисти в производството на  здрави, добре проектирани и висококачествени оборудвания,  направени в Германия .

Ние сме производител, разработващ най-модерните продукти в областта и  известен с хуманни решения с  несравнимо качество .

Ние използваме знанията и уменията на експертни ветеринарни лекари, изследователски екипи и други специалисти, работещи в зоологически градини за спасяване на животни, но и в развъдни центрове и резервати. TeleDart® е известен с мотивирана конструкция на лесни за употреба  технологии и  силно се препоръчва в световен мащаб за много проекти по изследване на животни.

Днес TeleDart® оборудването се оценява по целия свят и се превърна в първи избор за отговорно и хуманно отношение към домашните и диви животни

Апликатори Teledart

Консумативи Teledart