Техническо решение за контролиране както на едър и дребен рогат добитък в животновъдството, така и на диви животни

Електризатори

Соларни системи

Проводници, оградна тел, мрежи

Изолатори

Хранилки за диви животни