Техническо решение за контролиране както на едър и дребен рогат добитък в животновъдството, така и на диви животни

Продукти:

Соларни системи

Електризатори

Проводници, оградна тел, мрежи

Изолатори