Проводници, оградна тел, мрежи за електропастири

Електрически въжета за диви животни и хищници

Електрически ленти

Електрически мрежи, огради

Многожични синтетични проводници за стопански животни

Оградна тел за постоянни електропастири